#FAQ

Kan het auteursrecht worden omzeild door zeven veranderingen in een bestaand ontwerp aan te brengen?

Je hoort het vaak: breng je zeven veranderingen aan in een bestaand ontwerp dan is er geen sprake meer van auteursrechtinbreuk. Maar dit is een hardnekkige fabel die je meteen mag vergeten.


Bij de beoordeling of iets inbreuk maakt op auteursrecht, gaat het om de vraag of het ‘nieuwe’ ontwerp is ontleend aan het eerdere werk, oftewel daarvan is nagemaakt. De kenmerkende elementen en de totaalindruk spelen hierbij een belangrijke rol.

Er is sprake van inbreuk als de kenmerkende elementen van het eerste ontwerp, of een deel daarvan, zijn overgenomen in het tweede ontwerp én als de totaalindruk gelijk is. Zeven kleine wijzigingen in een ontwerp, waarbij de totaalindruk hetzelfde is gebleven, leveren gewoon een auteursrechtinbreuk op.

Een ontwerp kan natuurlijk ook op zeven plaatsen zo worden gewijzigd dat een totaal nieuw beeld ontstaat. Er is dan inderdaad een nieuw werk ontstaan dat geen inbreuk maakt, maar dat kan soms ook al met minder wijzigingen.

Kortom, als de kenmerkende elementen zijn overgenomen en de totaalindruk van een werk hetzelfde is gebleven dan levert dit, ondanks een x-aantal verschillen, meestal auteursrechtinbreuk op.