#FAQ

Wat is plagiaat of auteursrechtinbreuk?

Soms verschijnt er een werk op de markt dat verdacht veel lijkt op iets wat jij al eerder hebt gemaakt. Dat er dan sprake is van inbreuk is niet per definitie het geval.


Er wordt inbreuk op jouw auteursrecht gemaakt als een beschermd werk zonder jouw toestemming is gebruikt of zodanig is nagemaakt dat je daar als auteursrechthebbende bezwaar tegen kan maken. Bij plagiaat is dat eenvoudig bepaald, hiervan spreken we namelijk als een ontwerp een-op-een is nagemaakt. Dat mag niet zonder jouw toestemming en is dus inbreuk op jouw auteursrecht. Maar soms is het tweede ontwerp net anders. Om vast te stellen of dan auteursrechtinbreuk op jouw werk wordt gemaakt moet naar een aantal punten worden gekeken. 

Allereerst is de vraag of kenmerkende elementen uit jouw eerdere ontwerp zijn overgenomen. Daarnaast moet de totaalindruk tussen het eerdere en het nieuwe ontwerp gelijk zijn. Ook moet het aannemelijk zijn dat de namaker jouw ontwerp heeft gezien en het nieuwe ontwerp daaraan heeft ontleend. Daarom is het belangrijk dat je de datum van ontstaan van je werk kan aantonen, bijvoorbeeld met een datumregistratie. Als niet is vast te stellen dat partijen elkaars werk kenden en deze werken onafhankelijk van elkaar zijn gemaakt, dan is het mogelijk dat twee vrijwel identieke ontwerpen naast elkaar bestaan. 

Dit laatste is overigens niet mogelijk als er (ook) een modelrecht op je ontwerp is geregistreerd. Dit is namelijk te vinden in openbare registers. Het argument dat de vermeende inbreukmaker het eerdere ontwerp niet kende gaat dan niet op. Je kunt namaak dan met je modelregistratie tegenhouden. 

Als inbreuk is vastgesteld, kun je allerlei acties tegen de inbreukmaker instellen: zo kan je een verbod vragen op verdere inbreuk, schadevergoeding of winstafdracht vorderen, inbreukmakende producten opvorderen of laten vernietigen, een rectificatie laten plaatsen en bij grote stelselmatige inbreuk, kan bijvoorbeeld de Stichting Brein optreden.