#FAQ

Kan je je ertegen verzetten als iemand iets aan je ontwerp verandert?

Je ontwerp is doorgaans een zorgvuldig tot stand gebracht geheel. Het is dan ook niet de bedoeling dat iemand anders er zomaar iets aan verandert.


Volgens de Auteurswet kun je je als maker van een auteursrechtelijk beschermd werk verzetten tegen wijzigingen zolang dat redelijk is. Tegen een verminking van je werk kun je je altijd verzetten als dat invloed kan hebben op jouw reputatie als maker. Hoewel de grens tussen een wijziging en een verminking misschien moeilijk is vast te stellen, kun je op gevoel vaak al een heel eind komen. Zowel het recht om je te verzetten tegen wijzigen als tegen verminking vallen onder persoonlijkheidsrechten.

Onze algemene voorwaarden bepalen overigens dat een opdrachtgever altijd de toestemming van de ontwerper nodig heeft als hij een wijziging in het ontwerp wil aanbrengen. Als je deze voorwaarden dus mee stuurt met je offerte weet je zeker dat je dit gedeelte goed hebt geregeld.