#FAQ

Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

Persoonlijkheidsrechten zijn een minder bekend onderdeel van het auteursrecht. Toch beschermen ze je op een aantal belangrijke punten.


Het auteursrecht bestaat uit twee delen: de exploitatie- of economische rechten enerzijds en de persoonlijkheidsrechten anderzijds. De persoonlijkheidsrechten beschermen jou als maker van het werk.

Kort samengevat heb je als maker ten eerste recht op naamsvermelding, ten tweede heb je recht om je te verzetten tegen wijzigingen (mits redelijk), ook heb je het recht om je te verzetten tegen verminking of aantasting van het werk als dat je reputatie als maker kan schaden.

Persoonlijkheidsrechten kun je niet overdragen aan iemand anders, maar van de eerste twee kun je wel afstand doen. Het derde recht, verzet tegen verminking of aantasting, hou je altijd als maker.

Als auteursrechten worden overgedragen, waarmee wordt bedoeld dat je de exploitatierechten overdraagt, wordt vaak ook afstand gedaan van de persoonlijkheidsrechten. Daarmee heeft de nieuwe eigenaar van de auteursrechten het recht om zelf te bepalen hoe het werk wordt gebruikt, dat wil zeggen verveelvoudigd en openbaar gemaakt, en mag hij wijzigingen in het werk aanbrengen. Daarbij hoeft jouw naam dan niet meer te worden vermeld, en dat wil je dan misschien ook helemaal niet meer.

Een overdracht, waarbij de persoonlijkheidsrechten wel zullen worden gerespecteerd, is natuurlijk ook mogelijk, het is maar net wat je afspreekt.

De persoonlijkheidsrechten gaan niet automatisch over op de erfgenamen. Wil je deze overdragen aan erfgenamen of andere partij, dan moet je dat expliciet regelen via een testament of codicil. Wij hebben hiervoor in samenwerking met Boek9.nl een Codicil persoonlijkheidsrechten ontwikkeld.