#FAQ

Maakt het auteursrecht onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële toepassingen?

Voor jou als maker is er een groot verschil tussen werk dat een commerciële toepassing heeft en werk waarbij dat niet het geval is, maar voor de wet is dat anders.


Het maakt voor het auteursrecht niet uit of je werk een commerciële of een niet-commerciële toepassing heeft. Ook voor de vraag of er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht is het karakter van de toepassing niet van belang. Wel kan het commerciële karakter van een inbreukmakend werk in een rechtszaak van invloed zijn op de hoogte van de eventuele schadevergoeding.