#FAQ

Moet je je ontwerp registreren om het auteursrecht te krijgen?

Gelukkig regelen sommige zaken zichzelf, zoals het auteursrecht. Op een aantal punten kun je je positie als maker nog wel iets versterken.


Om het auteursrecht over je ontwerp te krijgen hoef je dit niet te registreren. Dit ontstaat namelijk automatisch met het creëren van een ontwerp. Veel ontwerpers leggen het makerschap voor de zekerheid nog wel vast met een datumstempel of datumregistratie om aan te kunnen tonen wanneer hun ontwerp is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld online bij CC Proof, of als i-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. Doe dat zo snel mogelijk na creatie. Je kunt op deze manier ook verschillende fases van je ontwerpproces vastleggen en documenteren. 

Is je werk al gepubliceerd, voorzien van je naam en een datum, bijvoorbeeld in een (afstudeer)catalogus of in een magazine, dan geldt dat natuurlijk ook als bewijs van makerschap. Let op: een datumstempel geeft je dus geen auteursrechtbescherming, het is alleen het bewijs dat je ontwerp op de desbetreffende datum al bestond. 

De hoofdregel dat auteursrecht zonder registratie ontstaat, geldt over de hele wereld. Wel kan het in sommige landen handig zijn om toch een soort registratie te doen, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Je kunt daar zonder registratie gewoon procederen tegen inbreuk op je rechten, maar als je schadevergoeding en vergoeding van de advocaatkosten wil, dan moeten je auteursrechten geregistreerd zijn bij the Copyright Office.