#Nieuws

12.02.2021

Branchemonitor 2021: gematigd positief

De cijfers van de ontwerpsector in 2019 tonen nog een groeiende omzet voor zzp'ers en starters. Maar welke gevolgen hebben de coronamaatregelen gehad?


De jaarlijkse BNO Branchemonitor 2021 biedt een overzicht van de omzet, bedrijfsresultaat, markten, personeel en uurtarieven van de ontwerpwereld in 2019. Omdat de situatie in dit jaar heel anders was hebben we een aantal vragen toegevoegd over de de impact van corona op de ontwerppraktijk en de verwachtingen voor de toekomst.


Verwachtingen

Uit de antwoorden, die we in de tweede helft van 2020 hebben verzameld, blijkt dat de deelnemers aan het onderzoek somber zijn over het verwachte bedrijfsresultaat in 2020. De helft van de ondervraagden verwacht een afname van de omzet in vergelijking met 2019.

Ondanks dat gevolgen van de pandemie op dit moment nog niet zijn te overzien, is een deel van de respondenten toch hoopvol gestemd over het huidige jaar 2021: zo'n tweevijfde van alle ontwerpers en bureaus verwacht een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De ontwerpbureaus zijn daarbij positiever dan de zelfstandige ontwerpers.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Odoo CMS - een grote afbeelding


Maatregelen

In het coronajaar 2020 werd een flink pakket aan steunmaatregelen opgetuigd. De zelfstandige ontwerpers zonder personeel (zzp'ers) maakten met zo'n 30% vooral gebruik van de Tijdelijke Overbrugging voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Van de ontwerpbureaus vroeg 50% steun aan binnen de eerste Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), en gebruikte 29% de tweede NOW-overbrugging.

Uitstel van belastingen was voor 23% van de bureaus een welkome tegemoetkoming. Respectievelijk 50% van de zzp'ers en 31% van de ontwerpbureaus maakten in het geheel geen gebruik van de beschikbare steunmaatregelen.


Vergelijkingsmateriaal

Het blijft natuurlijk jammer dat we de resultaten van deze jaarlijkse temperatuurmeting vanwege de mededingingswetgeving pas laat mogen publiceren. Desondanks is het waardevol om te kunnen zien hoe de ontwerpbranche er in het pré-coronajaar 2019 voorstond en biedt het overzicht weer vergelijkingsmateriaal voor komende jaren.

Meer actuele cijfers over gebruikte steunmaatregelen, personeelsbeleid, omzetverwachtingen en invloed van de coronacrisis op tarieven of bedrijfsstrategie in 2020 zijn te vinden in het volledige onderzoeksrapport. De BNO Branchemonitor 2021 bevat daarnaast cijfermateriaal over omzet, bedrijfsomvang, inkomstenbronnen, markten en uurtarieven in het jaar 2019. Lees hier verder.