#Nieuws

23.05.2022

Checklist RI&E

Kunnen jouw medewerkers veilig en gezond werken? Weet je zeker dat je voldoet aan de nieuwe wet en regelgeving? Zo niet, dan kan je met deze checklist aan de gang.


Foto: Laura Davidson (Unsplash)


Iedere ondernemer met personeel is verplicht om zich aan de checklist Risico-inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E, te houden. De checklist bestaat uit een vragenlijst en een plan van aanpak. De BNO heeft hiervoor een samenwerking met de BNA zodat je gebruik kan maken van RI&E Architecten. 

Het is heel eenvoudig. Je meldt je aan op de website van SFA onder vermelding van je BNO-lidmaatschapsnummer. Je maakt een account aan en betaalt eenmalig een bedrag van 99 euro. Vervolgens ga je aan de slag met de vragenlijst en beantwoord je de vragen samen met je medewerkers. Het plan van aanpak helpt je om risico's en knelpunten op te lossen.

Als je alles hebt gedaan voldoe je aan de Arbowet, en beperk je de risico's voor je personeel en de financiële risico's voor je bedrijf. Het is dus niet alleen verplicht maar ook erg gezond.