#Nieuws

25.02.2022

Coronanieuws

Nieuwsberichten rondom het virus.


25 feb - Ondernemers kunnen TVL voor eerste kwartaal 2022 aanvragen

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf maandagochtend 28 februari 2022, 09:00 uur een aanvraag doen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2022. De aanvraagperiode voor de TVL Q1 2022 loopt tot en met donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit en streeft ernaar om de geautomatiseerde verwerking van aanvragen zo snel mogelijk te starten.


25 feb - Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.


10 feb - Branchemonitor 2022

Jaarlijks publiceren we de BNO Branchemonitor met informatie over zaken als omzet, bedrijfsresultaat, markten, personeel en tarieven. Uit de BNO Branchemonitor 2022 blijkt dat de coronapandemie een historische economische krimp in Nederland veroorzaakte. Toch deed de ontwerpsector het niet slecht. De cijfers van 2020 tonen groei, aanpassingsvermogen en positiviteit.

Lees hier een samenvatting van het onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche in 2020.


27 jan - Loket NOW opent 14 februari

Werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen vanaf 14 februari bij UWV NOW-6 aanvragen. Ze krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden januari, februari en maart hun medewerkers kunnen betalen. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook vermeldt de brief de stand van zaken van de vaststellingen van de definitieve subsidie van de NOW-1 en het proces van terugbetalingen.


26 jan - Ondernemers meer tijd voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers krijgen 2 weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30 % naar 20 %. 


17 dec - Steunpakketten verlengd

Omdat ondernemers in ieder geval nog tot en met 14 januari 2022 te maken hebben met de huidige maatregelen, verlengt het kabinet de steunpakketten nog zeker tot eind maart 2022. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging van het uitstel van belastingbetaling noodzakelijk is. 

Een overzicht van de steunmaatregelen die doorlopen:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW 6.0 aanvragen, zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen. De NOW 6.0 is vergelijkbaar met de NOW 5.0. Werkgevers krijgen 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies. De subsidie keert tot maximaal 80% omzetverlies uit. De volledige voorwaarden worden in januari 2022 bekendgemaakt. Op dit moment geldt voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0. Een subsidievoorschot voor de NOW 5.0 kan tot en met 31 januari 2022 bij het UWV worden aangevraagd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het loket voor de TVL Q4 2021 opent op 20 december. Ondernemers kunnen bij een omzetverlies van minimaal 30% in de periode januari tot en met maart 2022 (Q1 2022) ook TVL aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. De maximale vergoeding is 550.000 euro voor MKB-ondernemers en 600.000 euro voor grotere ondernemingen. 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

Zelfstandig ondernemers die niet genoeg inkomsten hebben voor hun levensonderhoud, kunnen bij hun gemeente een Bbz-uitkering aanvragen. Voor de (tijdelijk vereenvoudigde) Bbz geldt er geen vermogenstoets. De uitkering is aan te vragen met een terugwerkende kracht van maximaal twee maanden. Deze versoepeling is nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022.

Uitstel van belastingbetaling

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot en met 31 januari 2022. Ondernemers die nog niet eerder belastinguitstel hebben aangevraagd of alle belastingschulden al hebben afgelost, kunnen alsnog uitstel van belastingbetaling aanvragen. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 op 0,01% staan.


30 nov - Ondernemers cultuur en creatieve sector vragen om aanpassing steunregels

De Creatieve Coalitie stuurde op 30 november een brief, mede ondertekend door de Taskforce Culturele en Creatieve sector (waaronder BNO), naar de Tweede Kamer waarin gepleit wordt voor een hulppakket dat daadwerkelijk bij werkenden in de creatieve sector terecht komt. 

De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Doel van de taskforce is om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling en afstemming de coronacrisis het hoofd te bieden.


29 nov - TVL Q4 2021 wacht op goedkeuring

Door de plotselinge aanscherping van de coronamaatregelen, is het steunpakket voor het vierde kwartaal (TVL Q4 2021) al twee maal aangepast.

De subsidieregeling is op 26 november naar de Europese Comissie gestuurd en de Europese Commissie moet daar goedkeuring voor geven. De openingsdatum voor de aanvraag volgt zo snel mogelijk.


29 nov - NOW 5

NOW 5 gaat in december 2021 open, de exacte datum is nog niet bekend. Je kunt de NOW aanvragen via UWV.


16 nov - Nieuwe TVL-periode op komst

Er komt een nieuwe TVL-periode: TVL Q4 2021. Ondernemers kunnen hiervoor binnenkort een aanvraag doen. 


Corona-informatiebronnen

Kijk ook hier voor actuele informatie rondom de coronacrisis.