#Nieuws

10.06.2021

Creatieve sector presenteert zich

Vrijdag 4 juni presenteerden de culturele en creatieve sector zich aan de Tweede Kamer. Ze deden dat aan de hand van de New Creative Deal.


Vrijdag 4 juni presenteerden de culturele en creatieve sector zich in Nieuwspoort aan vijf van de nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Ze deden dat aan de hand van levendig en gevarieerd programma rondom de New Creative Deal. 

Jan Zoet en Han Bekke - voorzitters van respectievelijk Kunsten '92 en Federatie Creatieve Industrie (waaronder BNO) - belichtten in een vraaggesprek met dagvoorzitter Aldith Hunkar de twee kanten van dezelfde medaille. Waarna Gerbrand Bas en Marianne Versteegh het economische belang toelichtten en een beeld schetsten van ons culturele landschap.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Martijn Paulen spreekt tot Tweede Kamer / Fotograaf: Anna van Kooij


Kernboodschappen

Vervolgens onderbouwden Alida Dors, Martijn Paulen en Dago Houben de drie kernboodschappen van de Nieuw Creative Deal:

  • Iedere Nederlander kan zijn creatieve talenten ontwikkelen en heeft onbelemmerd toegang tot een zo breed mogelijk palet aan cultuurervaringen, zowel fysiek als digitaal. Het beoefenen en beleven van kunst, erfgoed en media is immers een grondrecht betoogde Alida Dors, directeur Theater Rotterdam via een indringende en zelfs ontroerend betoog 

  • Dat de culturele en creatieve sector samenwerkt met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken waarbij grootschalige en complexe vraagstukken een multidisciplinaire aanpak krijgen is koren op de molen van Martijn Paulen van de Dutch Design Foundation die aan de hand van talloze voorbeelden onverwachte perspectieven creëerde voor de inzet van makers en kunstenaar.

  • Dago Houben, directeur van ESNS (Eurosonic Noorderslag) werd zelf hard geraakt door corona maar maakte met zijn festival een even indrukwekkende als overtuigende transitie naar een virtueel festival en was daarmee een advocaat voor de derde boodschap: De culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector. Wendbaar en financieel weerbaarder dan voorheen. Waar fatsoenlijke beloning en veilige arbeidsomstandigheden de norm zijn en culturele en creatieve organisaties en de vele zelfstandigen die in de sector werken de ruimte hebben om doorlopend te innoveren en investeren.


Reacties

De reacties van de Kamerleden waren zonder uitzondering buitengewoon positief en beloven een productieve werkrelatie. Vooral de presentaties van de makers vielen, net als bij het 'Cultuurontbijt' twee jaar geleden, in zeer goede aarde.

Een paar reacties:

Jorien Wuite (D66): "Wat een geweldig en rijk beeld, moeten we vaker doen", "Wat een inspirerende sector die terecht meer prioriteit claimt voor de financiële schade en kansen met kunst, cultuur en de creatieve industrie."

Sylvana Simons (BIJ1): "Ik voel het belang van de sector diep van binnen. Het gaat ook over zingeving, dat moet je delen bij het publiek. Nu is het moment ons te realiseren wat de maatschappelijke waarde is."


Initiatief

Het initiatief voor deze kennismaking kwam van Kunsten '92, de Federatie Creatieve Industrie (waaronder BNO), NAPK, VSCD en de Museumvereniging en ondersteund door Henriette Kievit, Hofstaten, bij de organisatie. 

Aanwezige woordvoerders: Pim van Strien (Tweede Kamerlid VVD), Jorien Wuite (Tweede Kamerlid D66), Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid Groenlinks), Sylvana Simons (Tweede Kamerlid BIJ1), Ashley Chin (Beleidsmedewerker BIJ1) , Christine Teunissen (Tweede Kamerlid PvdD), Anna de Vrij (Griffie OCW) en Natasha Stroeker (Griffie OCW)

Wel uitgenodigd maar niet aanwezig: Lucille Werner (Tweede Kamerlid CDA) en Liliane Ploumen (Tweede Kamerlid PvdA).