#Nieuws

09.06.2023

Fair pay verplicht voor makers

Culturele instellingen die geld van de Rijksoverheid ontvangen, moeten in de komende subsidieperiode werk maken van eerlijke beloning. Dat betekent onder meer dat zij zich moeten aansluiten bij collectieve tariefafspraken voor o.a. makers.


De positie van werkenden in de culturele en creatieve sector is zeer kwetsbaar, blijkt onder meer uit onderzoek van de SER en de Raad voor Cultuur. Staatssecretaris Uslu neemt maatregelen om dit te verbeteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is eerlijke beloning voor mensen die werkzaam zijn in deze sector. In de komende BIS-periode, die loopt van 2025 t/m 2028, trekt staatssecretaris Uslu hier jaarlijks € 34,1 miljoen voor uit.


Ontwerpsector

Voor de ontwerpsector zijn er geen collectieve afspraken, maar de kern is dat ontwerpers een faire honorering krijgen voor hun werkzaamheden.

Zie bijvoorbeeld PlatformACCT en de BNO Branchemonitor.


Pilots

Op dit moment lopen er ook verschillende pilots in aanloop naar 2025, waar € 19,1 miljoen euro per jaar voor beschikbaar is. Zo is er bijvoorbeeld een regeling om culturele organisaties te helpen mensen in vaste dienst te nemen, in plaats van op onvrijwillige freelancebasis of met tijdelijke contracten. Daarmee hebben in de eerste maanden van dit jaar 100 mensen een vast contract gekregen. Een pilot om zzp’ers te stimuleren een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, blijkt succesvol: in 6 maanden tijd is er al 4.000 keer gebruik van gemaakt. Zie ook Oog voor impuls.


Bron: rijksoverheid.nl