#Nieuws

10.03.2021

Onderzoek opdrachtgevers 2021

In navolging van het Engelse onderzoek What Clients Think werken wij aan een volgende editie van het in 2019 gepubliceerde opdrachtgeversonderzoek.


Onlangs verscheen de zevende editie van het Engelse onderzoek ‘What Clients Think’. Een tweejaarlijks onderzoek naar de relatie tussen opdrachtgever en ontwerpbureau. Dit keer met bijzondere aandacht voor de situatie rond COVID-19.

Het rapport toont aan dat klanten meer gericht zijn op pragmatische snelle oplossingen, terwijl het bureau het grotere geheel en de lange termijn effecten niet uit het oog wil verliezen. En natuurlijk blijft het zaak op tijd en binnen budget te leveren.

Ook zien de respondenten dat de digitale transformatie door COVID-19 in een stroomversnelling is gekomen. Verder geeft het onderzoek inzage in de wijze waarop klanten kijken naar websites, social media-activiteiten en new business presentaties van ontwerpbureaus.


Opdrachtgeversonderzoek

In navolging van het Engelse onderzoek werkt de BNO in samenwerking met Roel Stavorinus (NIMA brand design), Frank Nas (Design Bridge en voorzitter BNO NEXTpack) en Pieter Aarts (voorzitter Best Commissioning Award DDA) aan een volgende editie van het in 2019 gepubliceerde opdrachtgeversonderzoek. Het onderzoek zal dit keer worden uitgevoerd door IPSOS.

Met dit onderzoek hopen we opnieuw inzage te krijgen in de perceptie van Nederlandse opdrachtgevers ten aanzien van het ontwerpvak en haar beoefenaren. Daarbij willen we inhoudelijke en praktische informatie verzamelen over o.a. bureauselectie, verwachtingen, de kwaliteiten waaraan een bureau moet voldoen, opgedane ervaringen met designbureaus, etc. Ook kijken we naar de invloed die COVID 19 heeft gehad op werkwijze en verwachtingen.

We hopen dat alle input bijdraagt aan nieuwe inzichten en een goede, effectieve relatie tussen opdrachtgevers en designbureaus.

Meer weten? Stuur een mail naar info@bno.nl.