Overzicht steunmaatregelen

Informatie over o.a. TONK, TVL, NOW, TOZO, belastingmaatregelen, coronakrediet en garanties.
N.B. de regelingen zijn gedurende de coronacrisis regelmatig aangepast. Dit betekent dat er verschillende voorwaarden in eenzelfde regeling kunnen bestaan afhankelijk van het moment van aanvraag.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is een regeling voor huishoudens die in ernstig financiële problemen dreigen te komen. De regeling geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en kan worden aangevraagd bij de gemeente. De TONK is een 'bijzondere bijstand' en wordt uitgevoerd door de gemeente. Dat betekent dat de gemeente naar eigen oordeel naar je individuele omstandigheden en financiële situatie kijkt om te beoordelen of je in aanmerking komt. Per gemeente kan het dus verschillen of deze regeling wordt toegekend. 

Wij geven een update zodra er meer bekend is over deze regeling. Houd ook de website van je eigen gemeente goed in de gaten. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL-regeling is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Voorheen was deze regeling alleen toegankelijk voor ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkwam met de daartoe aangewezen SBI-codes. Mede als gevolg van de aanhoudende lobby vanuit MKB Nederland en de BNO/Federatie Creatieve Industrie is deze voorwaarde nu eindelijk vervallen.

Stond je als ondernemer op 15 maart 2020 ingeschreven onder de verkeerde SBI-code? Dan kan je een bezwaar indienen met bewijsstukken bij RVO om alsnog aanspraak te maken op de regeling.

Ontwerpers en ontwerpbureaus kunnen nu ook gebruik maken van de regeling. Je kunt hier een aanvraag indienen. De TVL vraag je voor een periode van 3 maanden aan. Voor de aanvraag heb je een eHerkenning of DigiD nodig. 

Bekijk hier de voorwaarden van de TVL-regeling.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.3)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. NOW 3.3. is bedoeld voor het tijdvak van april, mei en juni.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Werk je als zelfstandig ontwerper en zijn je inkomsten weggevallen, dan kun je bij je gemeente bijstand aanvragen via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Voor de TOZO geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus TOZO aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de TOZO vanaf 1 februari worden aangevraagd. 

Voor de toekenning van de TOZO wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit betekent dat het inkomen van de partner wordt meegeteld. Als het totale inkomen boven het sociaal minimum komt dan kan je geen aanspraak maken op TOZO.

Het is niet mogelijk om vanuit TOZO 4 nog aanvragen te doen voor TOZO 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Het terugbetalen start op 1 oktober 2021. Ondernemers krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Klik hier voor meer belasting gerelateerde maatregelen.

Coronakrediet en garanties

  • Voor financieringsaanvragen tussen de 10.000 euro en 50.000 euro kun je gebruik maken van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95% garant en de rente is 4% met een looptijd van maximaal 5 jaar. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro en die sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. De lening vraag je aan bij je eigen bank of kredietverstrekker.

  • De Corona Overbruggingslening (COL) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups). Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen krijgt deze een tweede tranche van 150 miljoen euro.

  • Het ministerie van EZK staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

  • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C).

  • Cultuur + financiering: Cultuur en Ondernemen heeft een leenmogelijkheid (tegen 3% rente) voor creatieve ondernemers. De overheid staat garant. 

  • Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. In het kader van de crisis wordt tijdelijk renteverlaging en uitstel van betaling aangeboden, waarbij de overheid deels garant staat. Let wel op de rentetarieven.

Nieuw: NL leert door

Werk je in de creatieve industrie (loondienst of zzp) en wil je investeren in professionele ontwikkeling? Dan kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage. Naast de cofinanciering (1/3 van de kosten) vanuit PPO wordt ook een bijdrage van de werkgever en de werknemer of zelfstandige verwacht. Op de website Werktuig PPO vind je meer informatie.

De trainingen en workshops van de BNO Academie zijn erop gericht om je verder te ontwikkelen als professional. Sparren met collega’s of aan je carrière werken met een professionele coach; ook dat kan via de BNO. Betrek daarom ook ons aanbod aan trainingen, intervisie en coaching bij het samenstellen van je ontwikkelplan. Bekijk hier het aanbod. 

Ben je BNO-lid en heb je juridische en/of zakelijke vragen als gevolg van het coronavirus voor jouw praktijk, mail dan naar BNO Advies (zakelijkadvies@bno.nl, juridischadvies@bno.nl). Je wordt snel teruggebeld.