Overzicht steunmaatregelen

Informatie over o.a. NOW, TOZO, TVL, TOFA, belastingmaatregelen, coronakrediet en garanties.
Gebruik de corona-calculator om inzicht te krijgen in alle relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen!
Odoo CMS - een grote afbeelding

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3)

De NOW wordt verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Werk je als zelfstandig ontwerper en zijn je inkomsten weggevallen, dan kun je bij je gemeente bijstand aanvragen via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Na 1 oktober kan je de regeling aanvragen bij je woongemeente. De TOZO 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. De maximaal toegestane grens van beschikbare geldmiddelen is 46.520 euro.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf.

De TVL wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 3 juni 2021. Het bedrijf heeft minimaal 4.000 euro aan vaste lasten in 3 maanden en het maximum subsidiebedrag is 90.000 euro. Na 1 januari wordt de TVL langzaam afgebouwd waarmee de grens voor het omzetverlies wordt verhoogd. Alleen ondernemers, waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een vastgestelde SBI-code, komen in aanmerking. 

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Werk je op basis van een flexibel contract en heb je door de coronacrisis bijna geen of geen inkomsten meer en kom je niet aanmerking voor een uitkering? Dan kan je mogelijk een beroep doen op de TOFA.

De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Je komt hiervoor in aanmerking als je aan verschillende vereisten voldoet, waarbij o.a. gekeken wordt naar je inkomen in deze maanden.

Op de website van het UWV kun je aan de hand van een beslisboom zelf gemakkelijk bekijken of je in aanmerking komt voor de TOFA. Vanaf 22 juni is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. 

Lees meer op de websites van het UWV en de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te bouwen.

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot 31 december 2020. De krediet en garantieregelingen aan MKB blijven ook na 1 oktober beschikbaar. 

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Coronakrediet en garanties

  • Voor financieringsaanvragen tussen de 10.000 euro en 50.000 euro kun je gebruik maken van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95% garant en de rente is 4% met een looptijd van maximaal 5 jaar. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro en die sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. De lening vraag je aan bij je eigen bank of kredietverstrekker.

  • De Corona Overbruggingslening (COL) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups). Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen krijgt deze een tweede tranche van 150 miljoen euro.

  • Het ministerie van EZK staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

  • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C).

  • Cultuur + financiering: Cultuur en Ondernemen heeft een leenmogelijkheid (tegen 3% rente) voor creatieve ondernemers. De overheid staat garant. 

  • Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. In het kader van de crisis wordt tijdelijk renteverlaging en uitstel van betaling aangeboden, waarbij de overheid deels garant staat. Let wel op de rentetarieven.

Nieuw: NL leert door

NL leert door is een flankerend crisispakket met als doel degenen die door de crisis hard en onverwacht zijn getroffen tijdig de transitie naar ander werk te laten maken, door zich te oriënteren op actuele loopbaankansen en eventueel daarvoor benodigde scholing. De precieze invulling van het pakket wordt nog bepaald.

Ben je BNO-lid en heb je juridische en/of zakelijke vragen als gevolg van het coronavirus voor jouw praktijk, mail dan naar BNO Advies (zakelijkadvies@bno.nl, juridischadvies@bno.nl). Je wordt snel teruggebeld.