Paul Mijksenaar Award voor befaamde Nederlandse atlas

De vijfde ‘Paul Mijksenaar Design for Function Award’ is toegekend aan Noordhoff Atlasproducties voor De Bosatlas.

De vijfde ‘Paul Mijksenaar Design for Function Award’ is toegekend aan de gehele serie van de Noordhoff Atlasproducties voor De Bosatlas waar ook de geestelijk vader Pieter Roelf Bos deel van uitmaakt.

De prijs is op donderdag 18 november 2021 uitgereikt en gepresenteerd in klein gezelschap. De video van de presentatie, met een bijdrage van schrijver en cabaretier Kees van Kooten, komt binnen een week online op de website van Mijksenaar.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Bosatlas, cover ontworpen door Wim Crouwel / Bosatlas, cover ontworpen door Mart Kempers

'Crisp': leesbaar en helder

De Bosatlas is sinds 1877 uitgegroeid tot een educatief icoon met een ontwerp waarin niets overbodig is. De grafische vormgeving richtte zich vanaf de eerste druk op de leesbaarheid en de helderheid van het kaartbeeld. Dit is ook voor kaartenmakers na Bos, altijd een leidraad geweest. Kartograaf Ferjan Ormeling omschrijft deze modernistische eigenschap als 'crisp' die zich vanaf 1981 vooral manifesteert in het groeiend aantal thematische kaarten.

"De eis aan de bruikbaarheid heeft er toe geleid dat spectaculaire kaarten wat kleur en reliëfwerking betreft soms zijn opgeofferd. Een zekere rust en terughoudendheid hebben echter na 55 Bosatlas-edities bewezen bevredigender te zijn, zoals dat ook geldt voor de inrichting van de eigen woning" - juryvoorzitter Paul Mijksenaar

Bevredigende terughoudendheid

Constante verbetering was steeds het uitgangspunt van de makers; men luisterde goed naar de jonge gebruikers en hun leraren. Nieuwe inzichten leidden tot uitbreidingen met bijvoorbeeld de thematische kaarten. Deze kaarten vormen de verborgen achtergrond van de zichtbare wereld en zo de ruggengraat van de huidige atlas.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Bosatlas 7e en zeer vermeerdere druk, 1885

Over de prijs 

De Paul Mijksenaar Design for Function Award is bedoeld als erkenning voor vaak anonieme ontwerpen waarin bruikbaarheid voorop staat.

Eerdere winnaars van de prijs waren onder andere de montage-instructies van IKEA en de Amsterdamse 'Puccini-methode'.