#Publicaties

Branchemonitor 2018

Het onderzoek uit 2018 van de BNO naar de prestaties van de ontwerpbranche, 2018 over het jaar 2016.


De resultaten van het eind 2017 uitgevoerde brancheonderzoek over het jaar 2016 bevestigen het gesignaleerde groeiende optimisme in de branche. Het economisch herstel dat in 2015 voor het eerst sinds jaren zichtbaar werd, zet nu duidelijk door. 

De BNO zelf zag, na jaren van daling, in 2016 voor het eerst weer een lichte stijging in het aantal van haar leden. De totale omzet van alle ontwerpers is met 30% significant gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een stijging die mede is te verklaren uit de ten opzichte van het jaar ervoor wederom gestegen omzet per fte. Deze is zowel geboekt door de zelfstandig gevestigde ontwerpers als door de medewerkers van bureaus.