#Trainingen

Kern 5: presenteren en discussiëren

08.12.2023


03.30 - 11.30


BNO, WG Plein 600, 1054SK, Amsterdam


Ontwikkel je eigen effectieve presentatie-stijl

Presenteren en discussiëren zijn vaste onderdelen van een acquisitietraject en tijdens een opdracht. Regelmatig wordt daarbij voor een insteek gekozen die niet aansluit op de belevingswereld van de opdrachtgever.

Effectief en ontspannen presenteren blijft voor veel mensen lastig. Uit onzekerheid beperken we ons tot het communiceren van de inhoud en zijn we tijdens de presentatie vooral met onszelf bezig. Een goede presentator is voornamelijk bezig met het aanwezige publiek, kijkt hoe er wordt gereageerd en gooit zo nodig de presentatie over een andere boeg. De vorm is daarbij zeker zo belangrijk als de inhoud.

Ook tijdens een discussie is het gevoel dat je overbrengt veel belangrijker dan de betekenis van de woorden op zich. Tussen de sprekers moet er een klik worden gevoeld. En dat gevoel is positief te beïnvloeden door gebruik te maken van gerichte technieken. Technieken die in deze training worden besproken en geoefend.

De deelnemer leert tijdens de training om vooraf na te denken over de inhoud, vorm én structuur en om tijdens de presentatie of discussie continu de kern van de boodschap voor ogen te houden.

De deelnemers beoordelen hun eigen performance en die van elkaar. Verbeterpunten worden benoemd en geoefend. Daarbij wordt ook gekeken naar zaken als basishouding, oogcontact, bewegingen, stemtechniek en gebruik van presentatiemateriaal. Zo wordt geleidelijk toegewerkt naar een eigen effectieve presentatiestijl.


Programma

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

  • Het geven van goede presentaties

  • Waar moet je rekening mee houden, specifiek bij de presentatie van creatief werk?

  • Naar een eigen stijl in presenteren

  • Stevig overkomen en duidelijk de lead nemen

  • Omgaan met weerstand en kritiek

  • Omgaan met echte conflicten

  • De balans tussen een goed ontwerp en de andere belangen

Door deelname aan de module beschik je over (non-) verbale (audio-) visuele vaardigheden om effectief te communiceren, presenteren en overtuigen. Je leert projectpresentaties en discussies voor te bereiden en te geven en je krijgt inzicht en kennis om de vorm te verbeteren en daarmee het effect en resultaat. 


Trainer

Deze training wordt verzorgd door Ernst van Dijk van ons vaste trainingsbureau GIFT. GIFT heeft ruimschootse ervaring op het gebied van training, coaching en advies binnen de creatieve sector. Ernst werkte na zijn studie Commerciële Economie jaren in de reclame. Zijn laatste functie in deze branche was die van Algemeen Directeur van McCann-Erickson. 

Foto: Ernst van Dijk

Ernst is oprichter/partner bij Gift coaching training advies en is gespecialiseerd in het werken met mensen en bedrijven in de creatieve sector. Zijn uitgangspunt is dat het realiseren van lange termijndoelen begint bij het vandaag in actie komen en het ver-anderen van gedrag, maar dat wel in het kader van wie je in de kern bent.


Kosten

  • Leden BNO, BNI en Dupho: € 195. Je betaalt € 130 met een bijdrage vanuit Werktuig PPO.* 

  • Niet-leden: € 250. Je betaalt € 167 met een bijdrage vanuit Werktuig PPO.* 

Alle bedragen zijn exclusief btw en transactiekosten. Catering (lunch) en benodigde materialen zijn bij de kosten inbegrepen.


* Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (Werktuig PPO). Voor bepaalde aanvragen binnen de arbeidsmarktregio groot Amsterdam kan een extra bijdrage van 1/3 worden toegekend. Op de Werktuig PPO-website vind je meer informatie en doe je een aanvraag voor de cofinanciering van de kosten voor deze training.


Studie-uren bij- en nascholing

Deze trainingsdag is goed voor 7,5 studie-uren bij- en nascholing en is erkend als leermodule voor de noodzakelijke eindtermen van de Beroepservaringsperiode Interieurarchitecten (BEP).


Kerncompetenties

Omdat opleidingen weinig aandacht besteden aan de sociale en de commerciële kant van de creatieve praktijk heeft de BNO in samenwerking met een aantal ontwerpbureaus het trainingsprogramma Kerncompetenties ontwikkeld. Dit programma bestaat uit 7 trainingen die als serie maar ook los te volgen zijn.


Aanmelden

Helaas zit deze training vol. Heb je interesse om op de reservelijst geplaatst te worden, stuur dan een mail naar dit mailadres. Deze training wordt begin 2024 ook aangeboden zie voor meer info en inschrijven hier.