Raad Toelating, Geschillen en Advies

Toelating van nieuwe leden en beoordeling van klachten op grond van de Gedragscode.


De Raad Toelating, Geschillen en Advies heeft twee belangrijke taken: mogelijke toelating tot de BNO van ontwerpers die geen professionele ontwerpopleiding hebben gevolgd en de beoordeling van klachten op grond van de Gedragscode. Tegen beslissingen van de Raad Toelating, Geschillen en Advies kan beroep worden ingesteld.


De Raad Toelating, Geschillen en Advies in eerste aanleg en de Raad van Beroep in hoger beroep houden toezicht op de wijze waarop leden hun beroep uitoefenen en kunnen maatregelen nemen ten aanzien van de leden die handelen in strijd met de gedragscode door het uitoefenen van tuchtrechtspraak. Ook besluiten de Raad Toelating, Geschillen en Advies in eerste aanleg en de Raad van Beroep in hoger beroep over lidmaatschapsaanvragen van personen of bedrijven.


Alle regels en bepalingen m.b.t. Raad Toelating, Geschillen en Advies en Raad van Beroep zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BNO.


Leden van de Raad Toelating, Geschillen en Advies


  • Job van der Pijl (advocaat Dingemansvanderkind & voorzitter RvT)
  • Jaap Huijgen (industrieel ontwerper)
  • Cynthia Boom (illustrator)
  • Edgar Walthert (grafisch ontwerper)
  • Roel Bettonviel (strateeg Beeldr)
  • Anouk Stoffels (grafisch ontwerper)
  • Lienke Raben (creative directeur van Clarify)
  • Sander Bos (partner en strateeg in Claessens Erdmann designers & architects)


Secretaris: Jordi Vreeling