#Downloads

Het huishoudelijk reglement van de BNO

De regels en richtlijnen van de BNO.


Net als alle andere verenigingen hebben wij een huishoudelijk reglement. Hierin kun je bijvoorbeeld lezen hoe de BNO bestuurd wordt, hoe de inschrijvingsprocedure werkt, hoe het tuchtrecht wordt toegepast en welke opleidingen rechtstreeks toegang geven tot ons lidmaatschap.

Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de meer algemene zaken die in de statuten van de BNO zijn geregeld en kan - met uitzondering van de lijst van opleidingen - alleen worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.