Raad van Beroep

De Raad van Beroep oordeelt over lidmaatschapsaanvragen en gedragscodezaken.


De Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over lidmaatschapsaanvragen en gedragscodezaken. Betrokkenen die het niet eens zijn met de beslissing die de Raad Toelating, Geschillen en Advies heeft genomen kunnen bezwaar aantekenen bij de Raad van Beroep. Doorgaans moet dat binnen 30 dagen na ontvangst van de uitspraak. 

Alle regels en bepalingen m.b.t. Raad Toelating, Geschillen en Advies en Raad van Beroep zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BNO.


Leden van de Raad van Beroep

  • Ernestien Idenburg

  • Miriam Windhausen

  • Ginette Blom

  • Jaco Emmen

  • Mark van Iterson


Secretaris: Pascale Kos