#Artikelen

25.07.2022

Bewaren of weggooien? #2

Wat zouden ontwerpers willen dat er later met hun archieven gebeurt? We vroegen het aan Lidewij Edelkoort, Laura Deschl en Paul Mijksenaar.


Samenstelling door Freek Kroesbergen

In Dd Magazine #2 besteden we aandacht aan het denken over en veiligstellen van waardevolle Nederlandse designarchieven. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? En waarom is dat belangrijk? Dat is een grote, hele algemene vraag. Maar ook een vraag waar ontwerpers als archiefvormers persoonlijk bij moeten stilstaan.

We vroegen daarom enkele ontwerpers: Wat zou je willen dat er met jouw archief gebeurt?


Ontsluiten en koesteren

Foto: Lidewij Edelkoort | Fotografie: Ruy Teixeira

Lidewij Edelkoort: “De bedoeling is dat we binnenkort mijn archief vorm geven met een expositie in de Nationale Archieven van Napels tijdens een designmanifestatie. Daar laten we dan veertig jaar trendboeken zien – met tachtig exemplaren, stukken uit audiovisuals, uitgegeven boeken over design en catalogi over gemaakte tentoonstellingen.


Ik hoop dat mijn archief blijft bestaan als een eenheid van publicaties die samen een beeld geven van de evolutie van een halve eeuw vormgeving en mode.” Dit redelijk compacte archief zou op zijn plaats zijn in een museum voor toegepaste kunst, in een nationaal archief of een nog op te zetten Nederlands Creatief Archief. Het is tijd om het recente verleden te ontsluiten en te koesteren.”

Beeld: Trend Union boeken | Fotografie: Lidewij Edelkoort

Democratic model

Laura Deschl: “To document the cultural heritage of design and learn from each other, I could imagine an internationally recognized digital platform that allows designers to submit their work alongside their design process – including research, notes, sketches, and business aspects in an authentic, unpolished manner. A submission-based model would make it democratic, because the whole cultural spectrum can be represented beyond the trending names in design. However, there would need to be a selection process, curated by an independent jury to ensure the quality of the work.” 

Foto: Laura Deschl

“The structure of the organization should be non-profit and based on cooperation between countries. The platform would simultaneously become a source of knowledge and research resource, while the representation on the platform could lead to higher visibility for the individual designer and become a quality characteristic.”

Beeld: Healing Imprint | Fotografie: Iris Rijskamp | Illustratie: Laura Deschl

Noodzaak of ijdelheid?

Foto: Paul Mijksenaar

Paul en Ellen Mijksenaar (Stichting Archief Paul Mijksenaar): “Voor wie vooral afhankelijk is van opbrengsten uit auteursrechten, zoals fotografen, is een toegankelijk en gedocumenteerd archief van levensbelang. Voor de meeste ontwerpers is dat belang minder zeker. Te zijner tijd een eigen ‘Roots’-boekje is vaak het hoogst haalbare. Opname in een erkende collectie zoals de Koninklijke Bibliotheek, Allard Pierson of het Amsterdams Stadsarchief hangt af van strenge criteria. Een selecte groep mag zich verheugen op de belangstelling van biografen of designhistorici.”


De meerderheid wacht vergetelheid, maar is dat erg? Voor hen is het advies: leg alles digitaal vast, stop de rest in zuurvrije archiefdozen en hoop er samen met alle nabestaanden het beste van!”

Beeld: Schetsen van het idee voor de parkeergarages van de New Yorkse vliegvelden | Illustraties: Paul Mijksenaar

Beeld: Schetsen van de ontwikkeling van zogenaamde ‘lozenges’ voor New Yorkse luchthavens, een variant van de ‘pijlaccolades’  van Schiphol | Illustraties: Paul Mijksenaar


Als BNO-lid ontvang je Dd Magazine #2 automatisch in je brievenbus, of lees je het online. Bestellen kan via onze site.


Podiumkunst.net en het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) bieden dit najaar Het Archieftraject aan. Makers uit o.a. de designsector worden hierbij op weg worden geholpen met hun archief.