#Dossiers

Dossier Artificial Intelligence

Informatie over de impact van AI op de ontwerpsector en de bijbehorende kansen en bedreigingen.


Artificial Intelligence (AI) is de mogelijkheid waarbij technische systemen, vaak met behulp van data, zelf dingen waar kunnen nemen en daarmee mensachtige vaardigheden kunnen tonen. Waaronder ook creativiteit. Hoewel AI al tientallen jaren bestaat, zijn de ontwikkelingen van AI-tools in een stroomversnelling en van invloed op de ontwerpsector. Dit dossier bevat relevante informatie over AI voor ontwerpers en ontwerpbureaus.


Verantwoord gebruik ArtificiaI Intelligence

Omdat Artificial Intelligence de ontwerpwereld zal veranderen is het slim daarop als ontwerper te anticiperen. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om ethische en juridische aspecten niet uit het oog te verliezen wanneer je in je ontwerpproces AI-tools gebruikt.

In de White paper Verantwoord gebruik Artificial Intelligence bieden we je eerste handvatten voor het gebruik van generatieve AI-tools zoals, ChatGPT, Midjourney of DALL.E

Animatie: The I in AI, Chris Grit

AI-enquête onder BNO-leden

Om te polsen of en hoe ontwerpers en ontwerpbureaus op dit moment gebruik maken van AI en wat zij als voordelen en nadelen van dit fenomeen zien, hebben we alle BNO-leden in juni ’23 gevraagd mee te doen aan een enquête over het gebruik van Artificial Intelligence.

De resultaten van deze enquête kunnen gezien worden als een momentopname, want de ontwikkelingen gaan natuurlijk razendsnel en wellicht zijn er in de afgelopen periode alweer nieuwe AI-toepassingen en tools ontwikkeld.  

Bekijk hier de resultaten.


Artificial Intelligence en rechthebbenden

Beeld: Still uit het project The I in AI, Chris Grit

Veel AI-tools werken op input van buitenaf en kunnen daarbij gebruik maken van werk van ontwerpers als trainingsdata. Zonder hun input kan een AI-systeem niets genereren: het systeem wordt getraind op basis van de data (bijvoorbeeld beelden) die aan het systeem worden gevoed.

Vervolgens creëert het AI-systeem door middel van machine learning iets op basis van wat het heeft geleerd. 

Belangrijke vraag daarbij is of jouw werk zomaar gebruikt mag worden als trainingsdata en wat je eraan kunt doen om dit te voorkomen of tegen te gaan.

Daarnaast speelt de vraag of AI-creaties door het auteursrecht worden beschermd. Hierop wordt verder in dit dossier ingegaan. 

Lees hier FAQ.


Federatie Beeldrechten en Europese lobby

Binnen de Europese wetgevingsinstanties wordt hard gewerkt aan regelgeving die van toepassing zal zijn op kunstmatige intelligentie: de zogenaamde ‘AI Act’.

De BNO en haar partners van de Federatie Beeldrechten, waaronder Pictoright, NVJ/NVF, Dupho, BBK, BOK, Kunstenbond en Platform BK houden deze ontwikkelingen goed in de gaten en dragen bij aan de lobby omtrent AI-wetgeving. Daarnaast draagt Pictoright bij aan deze lobby via de koepelorganisatie EVA (European Visual Artists). 

Lees hier hoe er op Europees niveau wordt gelobbyd.

Beeld: Still uit het project The I in AI, Chris Grit

Meer AI

Wil je nog meer weten over AI? Of wil je nog beter beslagen ten ijs komen? Hieronder artikelen, nieuwsbrieven, publicaties en video’s getipt door ons en onze leden.


Artikelen

In de blog Extravet bespreekt Jeroen Disch wat hem de afgelopen tijd het meest is opgevallen. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI komt dit onderwerp regelmatig aan bod. Zo schreef hij o.a. over AI in het onderwijs en over op maat gemaakte instructies voor ChatGPT. Hieronder links naar deze edities van Extravet.

Extravet #37

Extravet #36

Extravet #35

Extravet #33

Extravet #31

Extravet #30

Extravet #28


Nieuwsbrieven

Lees nog meer over AI in Jeroen’s nieuwsbrief Halfvet of abonneer je op de nieuwsbrief van Mark Visbeek (oprichter Fizzbake Agency) die ook heeft gesproken op de editie Artificial Intelligence vs. Creative Intelligence van het Creative Directors Forum.


Publicaties

The New Creatives | Seema Sharma

Creative Director Seema Sharma gelooft dat de toekomst van de creatieve industrie ligt in samenwerking tussen menselijke makers en machines. Haar boek The New Creatives, dat zij met AI heeft geschreven, biedt een verkenning van de veranderingen die komen gaan. Zij onderzoekt de vaardigheden, processen en arbeidsethiek die AI zal beïnvloeden en bespreekt de emotionele en economische waarde van creativiteit in dit nieuwe landschap. Daarnaast verkent ze het mogelijke verdwijnen van bepaalde banen, de veranderende dynamiek van klantrelaties en de waarde van creativiteit in het tijdperk van AI.


The Art of AI | Laurens Vreekamp

The Art of AI is een praktische en toegankelijke introductie in machine learning en kunstmatige intelligentie. Het legt je alles uit over AI, zonder dat je daar programmeerkennis voor nodig hebt. Je leert wat je er allemaal mee kunt, maar ook wat de valkuilen zijn. Het boek biedt een overzicht en uitleg van meer dan zeventig applicaties die je assisteren bij de verschillende fasen van creatieve producties. Het bevat twaalf interviews met AI-pioniers uit de creatieve industrie, waaronder Nadia Piet (Head of Creative Technology bij DEPT) en industrieel ontwerper Dasha Simons (AI & AI ethics, IBM).


Mis jij iets in deze lijst of heb jij een goede tip? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar website@bno.nl.


De beelden in dit dossier zijn ontworpen door Chris Grit, die dit jaar afstudeerde in de richting Advertising & Beyond aan de Willem de Kooning Academie met zijn prachtige project The I in AI. In dit project onderzocht hij in samenwerking met kunstmatige intelligentie het zelfbeeld van AI. De 550 gegenereerde beelden bieden een fascinerende blik op de zelfrepresentatie van AI en leggen de ethische zorgen en maatschappelijke complexiteiten bloot die inherent zijn aan AI-systemen.


Ben je BNO-lid en heb je nog vragen omtrent dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar BNO Advies.