#FAQ

Mag je zelfgemaakt werk opnemen in je portfolio?

Het lijkt misschien logisch dat je werk dat jij hebt gemaakt ook mag opnemen in je portfolio, maar er zijn uitzonderingen.


Werk dat je in eigen beheer hebt gemaakt kun je natuurlijk opnemen in je portfolio, tenzij er werk van anderen in voorkomt. Maar bij werk dat je in dienstverband, tijdens stages of in opdracht hebt gemaakt kan dat meestal niet zomaar.

De auteursrechten van werk dat in dienstverband is gemaakt liggen bij de werkgever. Om dit op te nemen in je eigen portfolio heb je dus toestemming nodig. Liggen de auteursrechten nog wel bij jou maar heb je een exclusieve licentie aan de opdrachtgever verleend, dan heb je ook toestemming nodig voor openbaarmaking. Exclusief betekent namelijk recht op gebruik ‘met uitsluiting van ieder ander’, en dat geldt dan ook voor de ontwerper zelf. Heb je de rechten overgedragen aan de opdrachtgever, of in geval van een stage, aan de stagegever, dan heb je ook toestemming nodig.

In onze algemene voorwaarden en voorbeeldcontracten staat dat je als ontwerper het recht hebt om je werk voor eigen promotie en publiciteitsdoeleinden te gebruiken, maar dat je wel rekening moet houden met de belangen van je opdrachtgever. Maak hierover daarom duidelijke afspraken met elkaar. Het is bijvoorbeeld ongebruikelijk om het werk al in een openbaar portfolio op te nemen, als je opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen.