#FAQ

Waarom krijg je als beeldmaker dertig euro thuiskopievergoeding?

Heb je onlangs de thuiskopievergoeding op je rekening overgemaakt gekregen? Dat klopt, als professionele beeldmaker heb je hier sinds 2017 recht op.


Consumenten mogen voor eigen gebruik een kopie van een beschermd werk maken, mits ze daarvoor een vergoeding betalen aan de maker van dat werk. Dat gebeurt via een heffing op blanco beeld- of geluidsdragers, en sinds 2012 ook op onder andere smartphones, computers, tablets, mp3-spelers en externe harddisks. De fabrikanten en importeurs van deze dragers en apparaten dragen deze vergoeding af aan de Stichting Thuiskopie, die het deel voor de beeldmakers vervolgens overmaakt aan Pictoright. 

Professionele beeldmakers komen sinds 2017 in aanmerking voor een thuiskopievergoeding van Pictoright van minimaal dertig euro per jaar. Op initiatief van Pictoright verloopt de uitkering van deze vergoeding via de beroepsorganisaties van beeldmakers, naast de BNO ook de BBK, de BOK, DuPho, de Kunstenbond, de NVF en Platform BK. Pictoright controleert of er geen dubbele vergoedingen worden uitgekeerd. 

Leden van de BNO die op 31 december van het voorgaande jaar lid waren ontvangen deze vergoeding van Pictoright automatisch via ons op hun rekening. Geassocieerde leden en niet-ontwerpersleden zijn hiervan uitgezonderd. De vergoeding is vrij van btw. Beeldmakers die op basis van andere collectieve rechten vergoedingen van Pictoright ontvangen, ontvangen in de meeste gevallen via Pictoright een aanvullende thuiskopievergoeding op basis van gepubliceerd werk. 

Voor de thuiskopievergoeding die je via de BNO ontvangt, hoef je je niet aan te melden bij Pictoright. Maar gezien de overige collectieve rechten, kan het toch goed zijn om dat wel te doen. Heb jij als ontwerper of illustrator namelijk werk gemaakt dat voorkomt in of op boeken, tijdschriften, kranten, hoezen van muziek- of filmdragers, of op televisie? Dan kom je waarschijnlijk ook voor vergoedingen uit één of meer van deze overige collectieve rechten in aanmerking.