#FAQ

Welke collectieve rechten zijn voor jou als beeldmaker interessant?

Naast de gewone auteursrechten die je als maker zelfstandig uitoefent, bestaan er collectieve rechten. Ook deze kunnen jou als individu geld opleveren.


Collectieve rechten zijn rechten die worden geïnd voor het uitlenen, kopiëren en via de kabel verspreiden van beelden. Een voorbeeld hiervan is de vergoeding voor makers die door bibliotheken wordt betaald voor het uitlenen van boeken met daarin of -op hun werk. Het zou niet te doen zijn als iedere maker bij elke bibliotheek moet aankloppen om die vergoeding persoonlijk op te halen. Daarom zijn er door de wetgever een aantal organisaties aangewezen die dit voor het collectief doen.

Collectieve rechten die voor jou als ontwerper of illustrator van belang kunnen zijn, zijn leenrecht, reprorecht, kabelrecht, thuiskopierecht en readerrecht. De partij die is aangewezen om al deze vergoedingen te innen en te verdelen onder beeldmakers is Pictoright.

Heb jij als ontwerper of illustrator werk gemaakt dat voorkomt in of op boeken, tijdschriften, kranten, hoezen van muziek- of filmdragers, of op televisie? Dan is de kans groot dat je hiervoor via Pictoright een extra vergoeding krijgt. Voorwaarde is wel dat je zelf de auteursrechten nog in handen hebt. Om de vergoeding te ontvangen moet je aangemeld zijn bij Pictoright. Inschrijven is gratis en kan via de website van Pictoright. Hier vind je ook alle informatie en formulieren die je vervolgens nodig hebt om opgave te doen. Vergoedingen worden met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar uitbetaald. Afhankelijk van het soort werk en de hoeveelheid kan dit een leuke extra inkomstenbron zijn.

Belangrijk om te onthouden is dat dit helemaal losstaat van de afspraken die je hebt gemaakt met bijvoorbeeld een uitgever of producent over het maken en gebruiken van je werk. De collectieve rechten gaan over wat andere mensen daarna met dat werk doen (lenen, kopiëren, via de kabel uitzenden) en waarover jij geen individuele afspraken kunt maken.

Doe dus vooral opgave. Bij Pictoright ligt mogelijk ‘gratis geld’ op je wachten!

Sinds 2017 heeft iedere professionele beeldmaker trouwens ook recht op minimaal dertig euro Thuiskopievergoeding. Als BNO-lid ontvang je dit bedrag automatisch via ons. Niet-leden kunnen deze vergoeding zelf bij Pictoright aanvragen.