#FAQ

Wat is een licentie?

Zonder het auteursrecht uit handen te geven kun je een ander wel toestemming geven je ontwerp te gebruiken en bepalen onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dit doe je door het geven van een licentie.


Een ander woord voor licentie is gebruiksrecht. Met een licentie geef jij als ontwerper aan je opdrachtgever of klant toestemming om je ontwerp te gebruiken. Bij bijna elke opdracht wordt een licentie verstrekt, ook al wordt er niet expliciet over gesproken. Beide partijen gaan er doorgaans namelijk vanuit dat een ontwerp door de klant mag worden gebruikt. Een licentie kan beperkt of onbeperkt zijn, impliciet of expliciet. Een exclusieve licentie (alleen voor die partij) moet schriftelijk worden vastgelegd.

Over de precieze inhoud van de licentie ontstaan wel vaak problemen. Mag het ontwerp bijvoorbeeld buiten Nederland worden gebruikt, op internet, of door een zusterorganisatie? Het is dan ook beter om voordat je aan een ontwerpopdracht begint duidelijke afspraken te maken met je klant over wat deze met je ontwerp mag doen. Voor ander of ruimer gebruik is dan opnieuw toestemming nodig.