#FAQ

Wat kan ik vragen voor mijn auteursrechten?

Je kunt verschillende afspraken maken over de financiële vergoeding voor het gebruik van je auteursrechten. Onderhandel over de voor jou meest aantrekkelijke manier.


Auteursrechten vertegenwoordigen een economische waarde. In de Auteurswet staat dat voor iedere vorm van exploitatie een billijke vergoeding moet worden betaald. Dit staat in principe los van de vergoeding voor je uren die je besteedt aan het maken van een ontwerp. Wat je kunt vragen voor gebruik van je auteursrechten verschilt van geval tot geval.

Als je een ontwerp in opdracht maakt en je wordt daarvoor betaald, dan zal vaak een zekere vorm van gebruik verdisconteerd zijn in het maakhonorarium. Er kan een aparte licentievergoeding worden afgesproken, bijvoorbeeld bij de uitrol van een interieurontwerp over verschillende filialen, of voor gebruik van een ontwerp per land of per jaar.

Je spreekt over royalty’s als er een percentage per verkocht product aan jou wordt vergoed, bijvoorbeeld bij boeken of meubels. Een ontwerp kan in een keer worden afgekocht, tegen een eenmalige vergoeding. Combinaties van deze vormen zijn ook denkbaar.