#FAQ

Wie erft mijn auteursrecht en royalty's?

Als auteursrechthebbende hoef je op zich niet te regelen wat er met je auteursrechten gebeurt na je overlijden, dat doet de wet al. Voor persoonlijkheidsrechten ligt dat anders.


Na het overlijden van de maker gaat het auteursrecht automatisch over op de erfgenamen. Bestaat de kans dat er nog veel gebruik zal worden gemaakt van het werk? Dan is het verstandig om onder de erfgenamen één vertegenwoordiger aan te wijzen die namens hen afspraken kan maken met producenten of uitgevers. De rechten kunnen ook worden ondergebracht in een bedrijf of stichting. Zo liggen de rechten van Dick Bruna op Nijntje bijvoorbeeld bij Mercis BV.

Vaak is in bestaande contracten geregeld dat bij jouw overlijden het contract, inclusief de opbrengsten daarvan, zoals bijvoorbeeld royalty's, over zal gaan op jouw erfgenamen. In contracten kan het ook zo geregeld zijn dat de overeenkomst eindigt als jij komt te overlijden.

De persoonlijkheidsrechten gaan niet automatisch over op de erfgenamen. Wil je deze, aan de persoon en reputatie van de maker verbonden rechten, overdragen aan erfgenamen of een andere partij, dan moet je dat expliciet regelen via een testament of codicil. Wij hebben hiervoor in samenwerking met Boek9.nl een Codicil persoonlijkheidsrechten ontwikkeld.