#FAQ

Zijn ideeën auteursrechtelijk beschermd?

Voordat je begint aan de uitwerking van je idee wil je dit ook weleens met andere partijen bespreken, bijvoorbeeld omdat je op zoek ben naar een investeerder. Maar pas hiermee wel op.


Bijna alle vormen van ontwerp worden door het auteursrecht beschermd, maar het moet wel tastbaar zijn. Het auteursrecht beschermt geen ideeën of concepten. Pas als er sprake is van een begin van uitwerking, in beeld, woord of geluid, kun je claimen dat een ontwerp is beschermd. De gedachte hierachter is dat als ook ideeën onder het auteursrecht zouden vallen de maatschappij zich niet voldoende kan ontwikkelen.

Het idee om meubels van steigerhout te maken, om een abstract portret als logo te gebruiken of om een zaal als circustent te beschilderen zijn bijvoorbeeld allemaal niet door het auteursrecht beschermd. In principe mogen deze ideeën zo door anderen worden overgenomen. De concrete uitwerking daarvan moet alleen wel anders zijn.

Waar de grens ligt tussen idee en uitwerking is lastig aan te geven. Of er sprake is van alleen een idee of dat je al kunt spreken van een auteursrechtelijke beschermde uitwerking moet daarom per geval worden bekeken.

Wil je je idee of concept toch enigszins beschermen, werk het dan zoveel mogelijk uit in beeld, woord of geluid, zorg eventueel voor een datumregistratie en spreek geheimhouding af met mogelijk geïnteresseerde partijen.