Update Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers die verkeerd stonden ingeschreven bij de KVK kunnen alsnog TVL ontvangen. Daarnaast gaat het subsidiepercentage in het tweede kwartaal naar 100%.

Verkeerde KVK-inschrijving voor de TVL?

Ondernemers die op 15 maart 2020 onder de verkeerde inschrijving (hoofdactiviteit en SBI-code) bij de KVK stonden kunnen op basis van hun werkelijke activiteiten alsnog TVL krijgen.

Zodra de Europese Commissie deze wijziging heeft goedgekeurd zal RVO deze hardheidsclausule aanpassen.

Je kan een bezwaar indienen met bewijsstukken bij het RVO.

Verhoging TVL

Het subsidiepercentage van de TVL-regeling gaat in het 2e kwartaal 2021 van 85% naar 100%. De verhoging kan echter wel gevolgen hebben voor de hoogte van de NOW-uitkering. Bereken daarom de mogelijke gevolgen met je boekhouder.