VNO-NCW en MKB Nederland roepen op tot voorzichtigheid

Het coronavirus laait weer op in Nederland. Lees hier de oproep om nieuwe maatregelen te voorkomen.

Via nieuwsbrief VNO-NCW en MKB-Nederland 

Zoals je ongetwijfeld in de media hebt gelezen laait het coronavirus weer op in Nederland en elders in Europa. Als beroepsorganisatie maken wij ons hier grote zorgen over. Dit kan immers leiden tot nieuwe maatregelen variërend van (regionale) lockdowns tot landelijke (vergaande) maatregelen, zoals sluiting van sectoren. In sommige Europese steden is dit helaas al weer realiteit.

Onze zorgen zijn nóg groter richting de herfst, als mensen van vakantie terugkomen en mensen massaal van ‘buiten’ naar ‘binnen’ gaan en het virus zich mogelijk weer kan verspreiden. Dit soort scenario’s van nieuwe strenge maatregelen van overheidswege moeten we absoluut zien te voorkomen aangezien dit tot nieuwe grote economische schade kan leiden. Dit natuurlijk nog los van kwetsbare groepen die besmet kunnen raken, en de gezondheidsrisico’s en ellende in de zorg die hiermee gepaard gaan.

Ons motto is daarom onverminderd om het virus zoveel mogelijk in te dammen en ‘het vuur’ direct te doven waar het zich voordoet.

Aandachtspunten

We willen je met klem aandacht (blijven) vragen voor zaken als: 

Het in acht nemen van de basisregels 
Let er op dat je de basisregels in acht blijft nemen: handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten en zorg voor goede ventilatie.

Het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine
Het is van het grootste belang dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. Als blijkt dat je corona hebt (gehad), start dan onmiddellijk het GGD-bronnenonderzoek en de zelfisolatie van twee weken. De beschikbare testcapaciteit is afgelopen periode flink verruimd en testen is gratis. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak) zich bij de GGD melden voor een coronatest. Je hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800 - 1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar.

Informatie verschaffing over reizen naar risicogebieden
Op de website van de Rijksoverheid is uitgebreide informatie beschikbaar. Wij vragen werkenden die uit risicogebieden terugkomen met klem om alert te zijn op eventuele klachten en in dit geval direct te testen. Als werkgever kun je ook vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Wees terughoudend wat betreft internationaal zakenverkeer, zeker richting risicogebieden.

Zoek hulp en ondersteuning bij vragen
Heb je concrete vragen? Bel dan bijvoorbeeld met het KvK Coronaloket. Dit is telefonisch te bereiken via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Op de website van het KvK vind je ook het antwoord op veel gestelde vragen. Het landelijk coronanummer van de Rijksoverheid is verder te bereiken via tel. 0800 - 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur). Vanuit het buitenland kan gebeld worden met tel. 0031 - 20 205 1351.