Derde noodpakket steunmaatregelen

De economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het Kabinet met een steun- en herstelpakket dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

De maatregelen gelden vanaf 1 oktober. De onderstaande regelingen worden voortgezet.

Odoo CMS - een grote afbeelding

NOW 3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

De NOW wordt verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 

TOZO 3 (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers)

Na 1 oktober kan je de regeling aanvragen bij je woongemeente. De TOZO 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. De maximaal toegestane grens van beschikbare geldmiddelen is 46.520 euro.

Belastinguitstel, terugbetaling en borgstellingen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te bouwen. 

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot 31 december 2020. De krediet en garantieregelingen aan MKB blijven ook na 1 oktober beschikbaar. 

TVL na 1 oktober (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

TVL wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 3 juni 2021. Het bedrijf heeft minimaal 4.000 euro aan vaste lasten in 3 maanden en het maximum subsidiebedrag is 90.000 euro. Na 1 januari wordt de TVL langzaam afgebouwd waarmee de grens voor het omzetverlies wordt verhoogd. Alleen ondernemers, waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een vastgestelde SBI-code, komen in aanmerking. 

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.