BNO Coaching van start

Heb je een persoonlijke of zakelijke vraag en ben je op zoek naar advies? Dan kun je nu gebruik maken van BNO Coaching. Projectmanager Patrick Aarts vertelt over het programma.

Waarom BNO Coaching?

"De BNO biedt zakelijk en juridisch advies op maat. Dat behoort tot één van onze belangrijkste services voor onze leden. Daarnaast zijn we erg gelukkig met de ruim 40 mentoren waar leden af en toe een beroep op mogen doen. Dit zijn andere bij de BNO aangesloten leden die gratis tijd, kennis en soms ook hun netwerk beschikbaar stellen om vakgenoten te helpen bij het realiseren van hun ambities.

Verdergaande professionele begeleiding bij het helder krijgen van die ambities of bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen was er echter nog niet, terwijl daar wel behoefte aan is. BNO Coaching vult dat gat op." 

"Het programma is bedoeld voor iedereen die vragen heeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen."

Wat houdt het programma precies in?

"BNO Coaching helpt bij het helder krijgen van persoonlijke drijfveren en aannames, om vervolgens te kijken naar keuzes die de lange termijn koers van een bedrijf bepalen. Ook kijk je naar de acties en maatregelen die hier op de korte termijn voor nodig zijn.

Veel creatieven hebben een zeer persoonlijke relatie tot hun werk. Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei grijpen daardoor vaak in elkaar. Een coach helpt je om te focussen op wat echt belangrijk voor je is. Dat kan gaan over de drijfveren in je carrière of je rol als leider, maar ook over het bepalen van de juiste product/marktcombinatie of groeirichting van je bureau. 

Bij coaching gaat het in de meeste gevallen om een traject waarbij je meerdere keren met je coach afspreekt om hier samen aan te werken."

 
Voor wie is BNO Coaching bedoeld?

"Het programma is bedoeld voor iederéén die vragen heeft over werk, ontwikkeling en ondernemen. Vaak zien we dat het gaat om mid-careers die tegen complexe vraagstukken aanlopen en die bij het beantwoorden daarvan professionele hulp en advies kunnen gebruiken."

Odoo CMS - een grote afbeelding

v.l.n.r. Ernestien Idenburg, Ernst van Dijk en Ries Meertens

Wie zijn de coaches?

"We starten met 3 coaches. Ernst van Dijk, Ernestien Idenburg en Ries Meertens kennen elk de ontwerppraktijk van binnenuit. Ook zijn alle drie ervaren als business coach, zowel ten aanzien van bureaus als zzp-ers. Daarbij heeft ieder zo zijn of haar eigen coachprofiel en aanpak."

Hoe kun je je als ontwerper hiervoor aanmelden?

"Neem, ook al is het maar ter oriëntatie, contact op met onze zakelijk adviseur Vicky Fasten. Als het nodig is kan zij je helpen om vast te stellen wie de beste coach voor je is."

Zijn er kosten aan verbonden?

"Aan gesprekken met onze BNO adviseurs of mentoren zijn geen kosten verbonden, daar heb je al voor betaald met je contributie. Aan een traject met een coach zijn wel extra kosten verbonden. De afspraak hierover maak je met de betreffende coach zelf. Facturering gebeurt ook rechtstreeks.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, hebben we met de coaches afgesproken dat de eerste telefonische verkenning gratis is. En besluit je na het eerste en dus te betalen gesprek dat je niet verder wilt gaan, bijvoorbeeld doordat een klik met de coach ontbreekt, dan brengt deze slechts 50% van de overeengekomen kosten in rekening."


Wil je meer weten of je aanmelden voor BNO Coaching? Neem dan contact op met zakelijk advies (zakelijkadvies@bno.nl). Zij helpen je bij het vinden van de juiste coach en brengen je in contact met de coach.