Ontwerpoplossingen voor de zorg gevraagd

Het ministerie van VWS maakt geld vrij voor creatieve oplossingen in de zorg.

Zorg op afstand

Zorgaanbieders hebben behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning op zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties zoals aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.

Praktische uitdagingen

Binnen ziekenhuizen zijn er tekorten aan bepaalde materialen en ontbreekt vaak de wetenschappelijke onderbouwing voor praktische maatregelen die worden genomen om besmettingen te voorkomen in het ziekenhuis. Daarnaast liggen er vele uitdagingen in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen.

Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren. Enerzijds gaat dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds gaat het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Heb je een creatieve oplossing voor de praktische uitdagingen in en buiten ziekenhuizen? Dan kun je aanspraak maken op twee financiële impulsen.
Een startimpuls (budget tot 7.500 euro) of een projectimpuls (budget van 7.500 tot 15.000 euro).

Deze regeling werkt zonder deadline. Je kunt continu een offerteaanvraag indienen.